Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden

22.06.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 7063 sayılı Kanun ile eklenen geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne dayanılarak Birliğimizce hazırlanmış bulunan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş; mezkûr geçici 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince Birliğimiz Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 30-31.05.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı karar ile, Ülkemizde faaliyet gösterecek ve aşağıdaki listede isimleri, merkezleri ve kapsadığı iller belirtilmiş olan optisyen-gözlükçüler odaları kurulmuştur.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkına Kanun'un Ek 4'ncu maddesi 4'ncu fıkrasında işaret edilen ''Birlik Merkez Yönetim Kurulu en az yüz meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odalarının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu karara bağlar'' hükmü gereği VI. Bölge olarak Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası kurulmuş ve Karaman ilimizde Konya' ya bağlanmıştır. Konya Optisyen-Gözlükçüler Odasının mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Diğer oda kurulan illeri görmek ve resmi gazetede yayınlanan tebliği okumak için aşağıdaki linki tıklayınız.İlgili belgeyi incelemek için tıklayınız.