Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden

Degerli Meslektşlarımız,

Ülkemizde faaliyet gösterecek Optisyen-Gözlükçüler Odaları, Optisyen-Gözlükçüler Birliğince 28.06.2019 tarihli ve 30815 sayılı Resmi Gazete’ de ilanen duyurulmuş; bilahare, bu duyuruda belirtilen süre içinde oda kuruculuğu için yapılan müracaatlar da değerlendirilerek Birlik merkez yönetim kurulunca alınan 16-17.07.2019 tarihli ve 2019/9 sayılı karar ile aşağıdaki listede iletişim bilgileri de belirtilen odaların kurucularının görevlendirilmesi karara bağlanmıştır.

Kararın Resmi Gazete’ de yayınlanması ile birlikte Odalara kayıt için verilen üç aylık zorunlu süreç başlamıştır. Söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren meslek mensupları, üç ay içerisinde odalara kayıt yaptırmak zorundadır.

Bilgilerinize,

 

 

İlgi Resmi Gazeteyi okumak için aşağıdaki butonu tıklayınız.İlgili belgeyi incelemek için tıklayınız.