Dünya Görme Günü

Dünya sağlık örgütü ve uluslararası körlüğü önleme Ajansı öncülüğünde birçok resmi ve sivil örgütün katılımıyla kurulan uluslararası VISION 2020 Right to Sight inisiyatifince her yıl Ekim ayının 2. Perşembe günü “Dünya Görme Günü" olarak kutlanmaktadır.

Bu yıl "Dünya Görme Günü" 10 Ekim 2019 Perşembe günü kullanılıyor. 2019, Dünya Sağlık Örgütü Küresel Eylem Planının son yılıdır.

“Her şey bir göz muayenesi ile başlar“

“Önceliğimiz göz ve görme sağlığı olsun“

Kuş olsan da kurtulamazdın elimden
Eğer görsem idi göz ile seni
Dağlar çiçek açar Veysel dert açar
Yeter artık yumma gözün kör gibi
Âşık Veysel