Sağlıklı Gözünüzü Riske Atmayın!

Gözlük ve kontak lens kurtulması gerekilen bir yük değil,  gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz en risksiz ve en güvenli görme araçlarıdır. 8 Mart 2016 tarihinden bu yana tüm gazeteler ve sosyal medyada bir haber dönüp dolaşmakta. Söz konusu haberler miyopi ve hipermetropi gibi kırma kusurlarını gidermek üzere kullanılan yeni bir lazer teknolojisinin tanıtımını yapmak amacıyla kaleme alınmış. Haberde yer alan “göze dokunmayan lazer teknolojisine” ilişkin verilen bilgileri incelerken bazı detaylar hemen dikkatimizi çekmekte. Bu detaylara girmeden önce bu çok övülen yeni lazer teknolojisine ait klinik araştırma sonuçlarıyla ilgili yayınlanmış yeterli veri olmadığını belirtmekte fayda var. Bu bilgi ışığında okuduğumuz haberde ilk fark edilen şey, bu göze dokunmayan yeni teknoloji övülürken, alışılmış ya da klasik diye anılan önceki lazer teknolojisinin yaratabileceği yan tesirlerinden bahsediliyor olması.  Haberde alışılmış lazer yöntemlerinde kişilerin gözlerine özel bir bıçak veya lazer kullanarak kesi açılmasıyla işlemin gerçekleştiğini ve bunların da bazı istenmeyen sonuçlara neden olabildiği belirtiliyor.  Yeni lazer teknolojisi övülürken alışılmış lazer tedavilerinin ne kadar tehlikeli olabildikleri çok açık bir şekilde aktarılıyor. Haberden alıntıladığım şu bölüme dikkatinizi çekmek isterim: “Alışılagelmiş lazer tedavileri, gözde özel bir bıçak veya lazerle kesi yapılmasıyla uygulanıyor. Sonuçlar genellikle başarılı olsa da bazı istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Yeni yöntemde ise gözün ön çeperinin alkolle kazınması, çeperden zar kaldırılması veya DİSK şeklinde bir doku çıkarılması söz konusu değil. Alışılagelmiş lazer tedavilerdeki gibi göze herhangi bir kesi uygulanmadığı için kesiye bağlı tüm riskler sıfırlanmış oluyor.” Kesiye bağlı tüm riskler!  Bu yazıdan lazer operasyonda bir kesi olduğunu ve bunun bir risk oluşturduğunu net olarak anlıyoruz. Peki ya yeni teknolojinin getireceği ve henüz karşılaşılmamış risklerin olmadığını kim söyleyebilir? Ve insanlar böyle bir riski niye göze alsınlar? Haberde bu yöntemin “gözlük ve kontak lenslerden kurtulmak” için olduğu söyleniyor.  Gözüyle ilgili insanların hiçbir sağlık sorunu yokken, gözlük ve kontak lensler ile giderilebilen bir görme kusurunun lazer operasyonu ile giderilmesi bu operasyonun sağlık için değil estetik amaçlı yapıldığının ispatı niteliğindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu nedenle lazerle yapılan göz kırma kusurlarını düzeltme operasyonlarına geri ödeme yapmamakta. Aslında bu tip haber ve tanıtımlarda yer aldığı şekliyle “kurtulunması” gereken gözlük ve kontak lensler en güvenilir görme araçlarıdır. Göz hekimleri tarafından reçetelendirilen ve devlet tarafından geri ödemesi yapılan gözlük ve kontak lensler kurtulacak değil iç rahatlığıyla kullanılabilecek en güvenli görme araçlarıdır. Tüm bu bilgiler ışığında, gözlük ve lens kullanıcılarının henüz klinik araştırma verileri oluşmamış teknolojileri denemeden önce çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü bu operasyonların sonrasında geriye dönüş olanağı bulunmamaktadır.  Henüz yan etkileri ve ileride doğuracağı riskleri kestirilemeyen, test edilmemiş, klinik araştırma sonuçlarıyla ilgili yeterli veriye sahip olmadığımız yöntemlerle estetik kaygılarla sağlıklı gözlerinizden olmayın.

Sağlıklı Gözünüzü Riske Atmayın!